W dniach 24, 25 i 26 maja odbywają się egzaminy klas 8. W tych dniach klasy I - VII mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że rusza rekrutacja przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej, która następuje na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Każdy z rodziców/prawnych opiekunów/ chcąc, by dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do złożenia KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA*, która dostępna jest w zakładce Rodzice ---> Dokumenty oraz w świetlicy lub sekretariacie. Wnioski przyjmujemy do 20.06.2022 r. decyduje kolejność zgłoszenia.  23.06.2022r. zostanie wywieszona oraz upubliczniona na stronie www szkoły lista zakwalifikowanych dzieci.

*Karta Zgłoszenia Dziecka dostępna jest również w języku ukraińskim.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w zbiórce artykułów, które mają być wysłane na ukraiński front.

Co zbieramy?

1.     Akcja "SMYCZ": dowolne smycze (do telefonu, kluczy, identyfikatora). Przyjmiemy każdą ilość. Na froncie służą medykom i wojskowym jako stazy.

2.     Akcja "Środki medyczne": opatrunki ze srebrem, jodopovidonem, jałowe, bandaże, plastry, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, woda utleniona, spirytus, jodyna itp.

Obie akcje są organizowane przez dwie różne grupy wolontariackie działające na terenie Bydgoszczy. Ostatni transport pojechał do Czernihowa.

Dary możecie zostawiać  na parterze w oznaczonym miejscu.

Uprzejmie prosimy, aby pierwszą partię dostarczyć już do piątku 20.05.2022r.

Liczymy na Was i z góry dziękujemy za okazane wsparcie!!!

W czerwcu opłata za obiady wynosi 52,50 zł, 15 dni obiadowych (od 1 czerwca do 23 czerwca oprócz 17 czerwca, jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych). Termin płatności 10.06.

SKW zachęca do stworzenia "drzewka wsparcia’’ dla naszych ukraińskich rówieśników i ich rodzin. 11maja (środa) o godz. 13.30 na I piętrze na "drzewku SKW” uczniowie będą przywiązywać wstążki w barwach żółtych i niebieskich. Wcześniej sekcja ekologów SKW stworzyła przed szkołą rabatkę niebieskich lobelii i żółtych turków. W tym miejscu zostanie wkopane  "drzewko” wsparcia dla Ukrainy. Zachęcamy do włączenia się w akcję!

my z wami

Opiekunowie SKW

Uczniów klas 8 oraz rodziców i opiekunów prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu klas 8

Opłata za obiady w maju wynosi 59,50 tj. 17 dni po 3,50. Zasady pozostają niezmienne. Każdą nieobecność dziecka zgłaszać należy do 8:30 każdego dnia lub do 14:30 na kolejne dni. Zapisanie dziecka następuje osobiście lub telefonicznie, tyczy się to również wypisu dziecka na stałe.
Termin płatności za obiady do 10 każdego miesiąca. 

W związku ze zbliżającym się końcem  roku  szkolnego proszę o uregulowanie zaległości.

Informację uzyskać można pod numer telefonu 885 905 352.

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r.  w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r., poz. 645) "Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacjiprzez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty."

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? Wskazówki dla rodziców.

wielkanoc skwZapraszamy do udziału w DNIU PISANIA ŻYCZEŃ WIELKANOCNYCH 12 i 13 kwietnia, podczas przerwy o 13.30, na holu 1 piętra stanie drzewko oraz stacja pisania życzeń wielkanocnych na gotowych szablonach. Przyjdź, napisz życzenia, zawieś je na drzewku życzeń przygotowanym przez SKW! 

Partnerzy i linki

 

nabor 1

egzamin osmoklasisty matematyka logo

soc
program dla szkol logo

deklaracja dostepnosci logo

logo emic


logo certyfikatu szkoła

edurewolucja logo

logotyp bip

logo kuratorium

Budząca się szkoła

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.