Zawody blisko nas…   startujemy zawodowo

LUTY 2020 - Dni Doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 32 w Bydgoszczy

 

 

PARTNERZY PROJEKTU:

  • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bydgoszczy
  • Branżowa Szkoła  I stopnia nr 6 
  • Park Hotel 
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH   w Bydgoszczy

Koordynator Projektu: Olga Siemiątkowska

Celem projektu było:

W zagadce ukryty jest zawód. Zapoznanie dzieci przedszkolnych z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie  i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.   
Na  zajęciach dzieci prezentowały i omawiały informacje  związane z pracą  rodziców/opiekunów/ bliskich osób. Następnie przygotowały plakat - zagadkę z zawodami rodziców – ilustracje, bez podawania nazwy. Plakaty zostały umieszczone na korytarzu szkolnych tak, aby wszystkie zainteresowane osoby miały czas na zapoznanie się z efektami prac. Uczniowie klas  oglądali plakaty, odgadywali nazwy zawodów. Każda klasa zapisała wyniki na karcie. Wypełnioną kartę przekazała nauczycielowi przedszkolnemu . Nagrodzenie uczniów poprzez przypięcie emotikonów.

Zawody na celowniku w klasach I- IV - zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i pro aktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnej i wychowawczej sprzyjającej  kreatywnemu myśleniu. Uczniowie  przygotowali plakaty do wylosowanego zawodu np. atrybuty obrazujące poszczególne zawody + nazwa z losu. Plakaty zostały umieszczone na korytarzach szkolnych tak, aby wszystkie zainteresowane osoby miały czas na zapoznanie się z efektami prac- uczniowie oglądali je i omawiali z wychowawcą. Każda klasa odpowiadała na pytania konkursowe.

  „Tajemniczy gość” w klasach V to znajomość różnych grup zawodów, podawanie przykładów zawodów dla tych grup, opisywanie różnych dróg dojścia do nich oraz podstawowej specyfiki pracy w zawodach.                         
Każda klasa otrzymała wylosowane karty. Następnie odgadywała, kim jest „Tajemniczy gość”, jaki zawód wykonuje. Uczniowie dopisywali także, co wiedzą na temat omawianego zawodu (warunki pracy, czynności zawodowe itp.)- w dodatkowym okienku. Mogli także ozdobić kartę np atrybutami zawodu. Na koniec karty zostały umieszczone na korytarzach szkolnych tak, aby wszyscy  mogli zapoznać się z efektami prac.

 

Wybieram ten zawód, bo …… Klasy VI to poznawanie własnych zasobów, kształtowanie pozytywnej i pro aktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji.  Stworzenie sytuacji edukacyjnej  sprzyjającej poznawaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.  Uczniowie tych klas wezmą udział w warsztatach  z psychologiem:  „ JA” to znaczy KTO czyli  Ja w moich oczach.

Działania praktyczne podejmowane w klasach VII i VIII to  przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.                                                      Budowanie platformy komunikacji między uczniami a potencjalnymi  pracodawcami oraz  szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Kolorowa podróż po świecie edukacji. Klasy VII  -wyjście uczniów -  ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH   w Bydgoszczy

Klasy VIII Po co mi ta praca? - czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka.

Udział uczniów w zajęciach zawodoznawczych – Branżowa Szkoła  I stopnia nr 6. Uczniowie klas VIII wraz z uczniami szkoły branżowej wzięli  udział w zajęciach warsztatowych  zawodoznawczych.  W działaniach praktycznych : gotowanie, pieczenie… poznali pracę: cukiernika, hotelarza, kucharza. Każde zajęcia poprzedzone były spotkaniem z psychologiem.

015 018 019 020 021 023 024

Partnerzy i linki

100 lecie bydgoszczy

logo emic

logo certyfikatu szkoła

edurewolucja logo

logotyp bip

logo kuratorium

budzaca sie szkola

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.