Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów klas VII.

Klub Miłośników Tajemnic – cykliczne spotkania tropiące najbardziej frapujące zagadki w historii ludzkości, m.in. kiedy i po co zbudowano piramidy egipskie, których władców wymazano z historii świata, jakie tajemnice ukryli w swych obrazach twórcy renesansu, kim byli i skąd przybyli do nas Sumerowie, jakie są najstarsze miasta świata.

Każde spotkanie to inny problem, ale te same metody: research, burza hipotez i wybór najbardziej prawdopodobnej wersji.

Klub Translatorski – zajęcia językowo – muzyczne, podczas których uczniowie tłumaczyć będą najbardziej znane przeboje w historii muzyki rozrywkowej, a przy okazji poznają klasyki muzyczne od lat 60-tych do współczesności. Efektem finalnym każdej pracy będzie próba stworzenia tłumaczenia utworu do wykonania w języku polskim.

Klub Olimpijczyka – kontynuacja działań klubu założonego w 2012 roku. Podczas spotkań uczniowie pod okiem nauczyciela rozwiązują dziesiątki testów konkursowych, przygotowując się do olimpiad i zawodów z języka angielskiego pod kątem znajomości języka, ale też specyfiki testów konkursowych.

Klub Filmowy – Uczniowie poznają różnorodne gatunki filmowe, obejrzą wybrane filmy (lub fragmenty filmów), będą tworzyć scenariusze i  zajmować się tworzeniem filmów (nagrywać, montować w specjalnym programie komputerowym).

W części fotograficznej - poznają technikę fotograficzną, będą fotografować oraz przygotowywać zdjęcia do wywołania (cyfrowo). Byc może uda się wywołać zdjęcia czarno-białe w ciemni.

Senat Uczniowski – instytucja szkolna istniejąca od 2006 roku, skupiająca uczniów o nieposzlakowanej opinii, badających trendy szkolne, monitorujących zagrożenia uczniowskie i próbujących znaleźć rozwiązania dla trudnych spraw wychowawczych szkoły.

Przedmioty przyrodnicze

Innowacja pedagogiczna z biologii od klasy VII – „Metoda odwróconej klasy w nauczaniu biologii”

Przyrodnicze zajęcia dodatkowe - cyklicznie koło chemiczne, biologiczne i geograficzne o charakterze doświadczalnym i eksperymentalny.

Współpraca z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia – organizacja warsztatów chemicznych metodą SSC (small-scale chemistry) oraz pokazów chemicznych.

Kontynuacja współpracy z instytucjami oraz osobami z poza szkoły – m.in. z Panem Dawidem Kilonem przy organizacji warsztatów oraz żywych lekcji o tematyce przyrodniczej.

Kontynuacja prowadzenia bloga przyrodniczego, poszerzenie oferty szkolnych  cyklicznych konkursów przyrodniczych o konkursy biologiczne, geograficzne i chemiczne.

Zajęcia plastyczno – literackie

Na zajęciach chcemy rozwijać zainteresowania sztuką i literaturą, wyzwalać twórczą aktywność uczniów, kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów literackich oraz rozwijać samodzielne, krytyczne myślenie. Siódmoklasiści będą korzystać z różnych źródeł wiedzy. Na spotkaniach, które będą odbywać się w cyklach tematycznych, uczniowie będą poznawać fragmenty utworów literackich, które nie znajdują się w obowiązkowym spisie lektur. Będą również redagować teksty twórcze (różne formy wypowiedzi), inspirowane twórczością malarzy, pisarzy i poetów. Uczniowie będą tworzyć prace z różnych materiałów i różnorodnymi technikami plastycznymi. W plan działań zostaną włączone elementy filozofii i języka łacińskiego.

Zajęcia sportowe

W ramach czterech godzin wychowania fizycznego zorganizować jedną godzinę zajęć fakultatywnych. Zajęcia te byłyby do wyboru spośród: lekkoatletyki, piłki siatkowej, rekreacji. Zajęcia te odbywałyby się o 7.10.

 
 

Przydatne linki


logotyp bip

logo kuratorium

logotyp men

logotyp bydgoszcz

budzaca sie szkola

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.