Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów klas VII.

Klub Miłośników Tajemnic – cykliczne spotkania tropiące najbardziej frapujące zagadki w historii ludzkości, m.in. kiedy i po co zbudowano piramidy egipskie, których władców wymazano z historii świata, jakie tajemnice ukryli w swych obrazach twórcy renesansu, kim byli i skąd przybyli do nas Sumerowie, jakie są najstarsze miasta świata.

Każde spotkanie to inny problem, ale te same metody: research, burza hipotez i wybór najbardziej prawdopodobnej wersji.

Klub Translatorski – zajęcia językowo – muzyczne, podczas których uczniowie tłumaczyć będą najbardziej znane przeboje w historii muzyki rozrywkowej, a przy okazji poznają klasyki muzyczne od lat 60-tych do współczesności. Efektem finalnym każdej pracy będzie próba stworzenia tłumaczenia utworu do wykonania w języku polskim.

Klub Olimpijczyka – kontynuacja działań klubu założonego w 2012 roku. Podczas spotkań uczniowie pod okiem nauczyciela rozwiązują dziesiątki testów konkursowych, przygotowując się do olimpiad i zawodów z języka angielskiego pod kątem znajomości języka, ale też specyfiki testów konkursowych.

Klub Filmowy – Uczniowie poznają różnorodne gatunki filmowe, obejrzą wybrane filmy (lub fragmenty filmów), będą tworzyć scenariusze i  zajmować się tworzeniem filmów (nagrywać, montować w specjalnym programie komputerowym).

W części fotograficznej - poznają technikę fotograficzną, będą fotografować oraz przygotowywać zdjęcia do wywołania (cyfrowo). Byc może uda się wywołać zdjęcia czarno-białe w ciemni.

Senat Uczniowski – instytucja szkolna istniejąca od 2006 roku, skupiająca uczniów o nieposzlakowanej opinii, badających trendy szkolne, monitorujących zagrożenia uczniowskie i próbujących znaleźć rozwiązania dla trudnych spraw wychowawczych szkoły.

Przedmioty przyrodnicze

Innowacja pedagogiczna z biologii od klasy VII – „Metoda odwróconej klasy w nauczaniu biologii”

Przyrodnicze zajęcia dodatkowe - cyklicznie koło chemiczne, biologiczne i geograficzne o charakterze doświadczalnym i eksperymentalny.

Współpraca z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia – organizacja warsztatów chemicznych metodą SSC (small-scale chemistry) oraz pokazów chemicznych.

Kontynuacja współpracy z instytucjami oraz osobami z poza szkoły – m.in. z Panem Dawidem Kilonem przy organizacji warsztatów oraz żywych lekcji o tematyce przyrodniczej.

Kontynuacja prowadzenia bloga przyrodniczego, poszerzenie oferty szkolnych  cyklicznych konkursów przyrodniczych o konkursy biologiczne, geograficzne i chemiczne.

Zajęcia plastyczno – literackie

Na zajęciach chcemy rozwijać zainteresowania sztuką i literaturą, wyzwalać twórczą aktywność uczniów, kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów literackich oraz rozwijać samodzielne, krytyczne myślenie. Siódmoklasiści będą korzystać z różnych źródeł wiedzy. Na spotkaniach, które będą odbywać się w cyklach tematycznych, uczniowie będą poznawać fragmenty utworów literackich, które nie znajdują się w obowiązkowym spisie lektur. Będą również redagować teksty twórcze (różne formy wypowiedzi), inspirowane twórczością malarzy, pisarzy i poetów. Uczniowie będą tworzyć prace z różnych materiałów i różnorodnymi technikami plastycznymi. W plan działań zostaną włączone elementy filozofii i języka łacińskiego.

Zajęcia sportowe

W ramach czterech godzin wychowania fizycznego zorganizować jedną godzinę zajęć fakultatywnych. Zajęcia te byłyby do wyboru spośród: lekkoatletyki, piłki siatkowej, rekreacji. Zajęcia te odbywałyby się o 7.10.

 
 

Partnerzy i linki

100 lecie bydgoszczy

logo emic

logo certyfikatu szkoła

edurewolucja logo

logotyp bip

logo kuratorium

budzaca sie szkola

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.